top of page

Binicilik 

Countryranch'te size yada çocuklarınıza Binicilik hocalarımız temel binicilik eğitimi vermektedir.

Ahırımız
Ahırımız.jpg

NE GİYMELİ: Başlangıç olarak dar ve elastik binici pantolonu,çizme veya bot ile yarım chaps idealdir. Güvenliğiniz için tog takmanız şarttır.Yardımcı malzemeler olarak mahmuz, kamçı ve eldiven kullanılır.

UYGUN AT: Acemi bir binici için en uygun at sakin, iyi eğitimli, itaatkâr ve istikrarlı olandır. Bunun için genellikle yaşı ilerlemiş atlar tercih edilir.

İLK DERS: Ata binmeden önce eğitmeniniz ata nasıl yaklaşılacağı,atın malzemelerinin neler olduğu konularında açıklama yapmalıdır.

ATA YAKLAŞMA: Ata anihareketler yapmadan yavaşça yaklaşılır. Çifte atabileceği düşüncesiyle atınarkasından geçilmez ve her zaman sol tarafta durulur.

TEMEL AT MALZEMELERİ: Eyer, başlık, kantarma, dizgin, göğüslük, keçe,üzengi, kolon, getr ve topukluktur.

Biniciliğin temel tekniklerini ilk binişte öğrenmeniz mümkündür. Bu sürede eğitmeniniz binicilik teknikleri (biniş, iniş, oturuş, adeta, süratli, dörtnal, dönüşler ve duruş) ile ilgili bilgi verir.

ATA BİNİŞ-İNİŞ:

Atın sol tarafına geçerek yüzünüz atın arkasına bakacak şekilde eyere yakın durulur. Binici sol ayağını üzengiyi kendisine doğru çevirerek üzengiye geçirir. Dizginleri sol eliyle tutarken elleriyle eyerin her iki yanına tutunarak kendini yukarıya doğru çeker ve atın sırtına oturur. Bir ikinci kişinin yardımıyla da atın sırtına çıkılabilir.Bunun için binici atın sol tarafına geçerek eyere yakın bir şekilde durur. Sol bacağını dizinden kırarak kaldırır ve eyerin her iki tarafından tutunur. Diğer kişi biniciyi bacağından tutarak kaldırır ve binici atın sırtına oturur. Attan inerken de sağ ayak üzengiden çıkartılır ve arkadan geçirilerek sol ayağın yanına getirilir. Sağı elle eyerin arka tarafından tutulur. Sol ayak üzengiden çıkartılarak yavaşça yere inilir.

İDEAL OTURUŞ:

Eyerin en çukur yerine oturulur. Ağılırlık kalça üzerinde geri verilerek derin bir oturuş sağlanır. Bel çukurlaştırılarak dik durulur. Binicinin omuz, kalça ve topukları aynı hizada olmalıdır. Bu esnada ayak burunları ve dizler de aynı hizadadır. Üzengi üzerine ağırlık verilerek topuklar ayağa doğru basılır. Baldırlar kolon hizasında olmalıdır.Dizler kapalı tutulur. Ayak burunları karşıya bakmalıdır. Yumruklar birbirine paralel ve başparmak yukarıda olacak şekilde dik tutulur. Eller eyerin ön kısmındanyaklaşık bir karşı yukarıda olmalıdır. Dizgin teması, dizginlerin kantarma aracılığıyla atın ağzına bağlı olduğu düşünülerek gergin fakat yumuşak olmalıdır.

YARDIMLAR:

At üzerinde binici at ile olan iletişimini baldırlar, eller, oturuş ve ses ile sağılar. Bunlara yardım denir. Baldırlarla verilen komutlara baldır yardımı, ellerle verilen komutlara dizgin yardımı, oturuşla verilen komutlara ağırlık yardımı ve ses ile verilen komutlara da ses yardımı denir. Ayrıca mahmuz ve kamçı da yardımlara ek olarak kullanılır.

Ata binmek yüksek performanslı bir spor araba kullanmaya benzer. Güç ve kontrolü aynı anda hissedersiniz. Atın gücü binicinin kontrolü ile yönlendirilir. At, arabanın gaz pedalına basıldığında ileri gitmesi gibi baldırlar sıkıldığında ileri gitmelidir.

Benzer şekilde frene basıldığında arabanın hız kesmesi ve durması gibi dizginlerin çekilmesi ile at da yavaşlamalı ve durmalıdır.

Acemi binicinin ilk öğrenmesi gereken baldır yardımıdır. Baldırlar atın ileri yürümesini sağlarken dizginler atı doğru tarafa yönlendirir. Baldırlar atı sürerken dizgin teması gergin olmalı, dirsek ve kollar esnek tutularak atın baş ve boyun hareketlerine uyum sağlanmalıdır.

aşk.jpeg
LONJ:

ilk binicilik derslerinde binici doğru oturuş,denge, dizgin-baldır ve ağırlık yardımlarını öğrenene kadar; yani gerek atın kontrolünü gerekse at üzerindeki pozisyonunu sağlayana kadar lonj yapılır.Lonjun faydası atın kontrolünün eğitmende olması nedeniyle binicinin kendi pozisyonuna ve hareketlerine tamamen konsantre olmasını sağlamasıdır.

Lonjda ilk olarak binicinin at üzerinde dengesini koruyarak rahat hareket etmesini sağlamak üzere biniciye adetada değişik jimnastik hareketleri yaptırılır. Daha sonra süratliye geçilir.

Süratli 2 aşamadan oluşur.

Hafif süratlide binici atın bir çapraz adımında otururken diğer çapraz adımında ayağa kalkar.(Atın Dıştaki Ön ayak bastığındaotur) Oturuş - kalkışlar atın adımları ile uyumlu bir tempoda ve kontrollü olmalıdır. Eyerden kalkış binicinin ağırlığını oturuşundan bacaklarına vermesi ile sağlanır. Binici at üzerinde üzengilerden destek almadan ve eyere tutunmadan doğru tempoda oturuş ? kalkış dengesini sağlayana kadar lonj çalışmasına devam edilmelidir.

Hafif süratlide denge sağlandıktan sonraadi süratliye geçilir. Adi süratlide binici ağırlığını eyere verir. Beliniesnek tutarak, atın yürüyüşlerine uyum sağlar. Adi süratlide atın hareketlerini absorbe edecek bir duruş ve denge sağlandıktan sonra dörtnala geçilir.

Dörtnalda binici ağırlığını üzengilere basarak bacaklara verirken belinden itibaren kalçasını salıncakta sallanırcasınageriden ileriye doğru hareket ettirir. Böylece atın hareketleri ile uyum sağlanır.Dörtnalda kalça eyerden kalkmamalı veya eyere sert darbeler yapmamalıdır.

Binicilik İletişim : 0252 400 0 567

bottom of page